Z návštěvy botanické zahrady

08.06.2018

6. června 2018 uspořádal Zvonečník návštěvu nejméně známé botanické zahrady v Praze. Přestože se nachází vedle rušné komunikace Pod Táborem Praha 9, poměrně málo lidí ví, jak příjemné prostředí a kolik zajímavých dřevin nabízí.

Zahrada je schovaná za zdí a její návštěva je v období květen - září možná jen do 18 hodin, ve zbytku roku do 17 hodin. Od zastávek Pod Táborem je to k jejímu hlavnímu vstupu 300 metrů a 350 metrů od zastávky Malešické náměstí k vedlejšímu vstupu (zároveň k prodejně ve sklenících botanické zahrady, viz -zde-). Zavírací doba zkomplikovala také naši akci a se zastupitelem Prahy 9 Miloslavem Hanušem a účastníky akce se směrem k magistrátnímu zřizovateli školy přimlouváme za její prodloužení alespoň u některého z hlídaných vstupů.

Diskuze se zastupiteli městských částí se věnovala tématice vhodných sázených dřevin ve veřejné zeleni. Velice diskutovaná byla lípa stříbrná, která je esteticky působivá, odolná ke zhoršenému ovzduší a v době květu velice atraktivní pro čmeláky. Nevhodné složení jejího nektaru se ale pro čmeláky stává smrtící. Při jejím větším rozšíření je nemyslitelné odpovídající využití medových krmítek a ani sázení například jetele do její blízkosti nemusí být dostatečné pro doplnění sil čmeláků. Kácení stříbrných lip je podle Víta Cézy z Prahy 8 kontroverzní záležitostí a důležitější vidí hlavně takové lípy dále do veřejné zeleně zbytečně nesázet. Vyjádřil se dále k projektům k veřejné zeleni na Praze 8.

Dendrologického výkladu ke dřevinám v botanické zahradě se ujali dr. Jiří Jakl a Ing. Norbert Buchta. Působivé byli například kvetoucí liliovník a katalpa, které zaslouží větší rozšíření v zeleni Prahy. V zahradě se vyskytuje řada pestrolistých, stříhanolistých a převislých kultivarů. Pozoruhodná je sbírka řady lián pnoucích se po zdech přímo pod zámečkem. Pro příjemné mikroklima parku je důležitý rybník na Malé Rokytce. Zastavili jsme se ale také u vodního prvku u cesty směrem k zámečku. Takové prvky mohou být nehospodárně napojené na vodovod, nebo zde může být uzavřený okruh vody a využívána také dešťová voda. Dotační program "Velká dešťovka" s prostředky EU nabízí různým institucím prostředky pro zachytávání a využití dešťové vody a její využití také může být výzvou pro blížící se komunální volby - rozhodně patří mezi priority Zvonečníku k těmto volbám a mezi kandidáty pro ni budeme hledat širší podporu!

foto Anita Maninová, Martina Franzová 

Odkazy:

Stránky botanické zahrady